köhnəpərəstlik

köhnəpərəstlik
is. Köhnəlik tərəfdarı olma, köhnə adət və ənənələri sevmə; mühafizəkarlıq, cəhalətpərəstlik.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • köhnəçilik — bax köhnəpərəstlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mühafizəkarlıq — is. Köhnəlik tərəfdarı olma; köhnəpərəstlik. <Hidayət Sənubərə:> Bu qədər mühafizəkarlıq, etinasızlıq olmaz! B. Bayramov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • isəvilik — is. köhn. İsa dininə mənsub olma; xristianlıq, xaçpərəstlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • madam — 1. bağl. <ər.> Cümlənin əvvəlində gəlib, məzmununda güzəşt olmayan cümləyə güzəştlik xüsusiyyəti verir – bu səbəbə görə ki, buna görə ki (çox vaxt «ki» bağlayıcısı ilə işlənir). <Bəhram:> Madam ki, . . insanlar məkr və təzvir ilə öz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”